POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044267, nr REGON 004630360, nr NIP 7640000840, kapitał zakładowy o wysokości 986 335,40 złotych wpłacony w całości (dalej: Spółka), kontakt mailowy do Spółki: sekretariat@acar.com.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b);
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do naszych Partnerów w celu świadczenia wsparcia technicznego. Firmami współpracującymi, którym mogą przekazane być Twoje dane są producenci oraz dystrybutorzy rozwiązań i usług oferowanych przez Spółkę;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, w związku z koniecznością upływu terminów związanych z uprawnieniami klienta;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje, że realizacja i zawarcie umowy będzie niemożliwe.
ACAR S.A.

Szczecinek, 2018r.

 

Close Menu
×
×

Koszyk