+48 94 374 05 76
  • Brak produktów w koszyku.
Checkout

Acar

Klient

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące współpracy z nami.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi podstronami.

Reklamacje

Wyjaśnienie zasad zgłaszania reklamacji, funkcjonujących w ACAR S.A.

W celu usprawnienia i jak najszybszego rozpatrywania Państwa reklamacji przez ACAR S.A., prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem i dokładne stosowanie się do proponowanych przez nas zasad:

  1. W przypadku zaistnienia reklamacji należy precyzyjnie wypełnić druk: ZGŁOSZENIE REKLAMACJI ( dostępny do pobrania poniżej ) i przesłać go do działu reklamacji pod numer:reklamacje – SIECI / HURT: +48 94 373 06 70 – Małgorzata Kluska
    reklamacje@acar.com.pl
  2. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji wskażemy odpowiedniego spedytora, za pośrednictwem którego będziecie Państwo mogli dostarczyć na nasz koszt reklamowany towar.
  3. Terminy rozpatrywania reklamacji :
    • 14 dni od daty otrzymania przez ACAR reklamowanego towaru ( dot. wyrobów ACAR )
    • 30 dni od daty otrzymania prze ACAR reklamowanego towaru ( dot. towarów dystrybucyjnych)

Pobierz PDF

Opakowania zwrotne


Wyjaśnienie zasad obrotu opakowaniami zwrotnymi, funkcjonujących w ACAR S.A.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 95, poz.798 ), jeżeli towar sprzedano w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję – wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.
W tym celu ACAR S.A. wydaje dokument magazynowy „Wydanie towarów kaucjonowanych – WKA” zawierający kwotę, którą zostanie obciążony Kupujący, jeśli w terminie 30 dni od daty wydania nie zwróci palety EURO (w myśl § 19 ust.2 tego rozporządzenia, fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia przez odbiorcę opakowań zwrotnych wystawia się nie później niż 7 dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań).
Paletę EURO można zwrócić przewoźnikowi bezpośrednio przy dostawie towaru i zaznaczyć to na liście przewozowym. Jeśli paleta nie zostanie zwrócona przewoźnikowi przy dostawie, Kupujący zobowiązany jest odesłać ją na własny koszt w wyżej wymienionym terminie 60dni, lub dokonać zapłaty za wystawioną fakturę na opakowania zwrotne.
Gdy Kupujący zwróci opakowanie-paletę w powyższym terminie otrzyma „Korektę wydania kaucji- WKK”, która jest dokumentem magazynowym i stanowi korektę wystawionego wcześniej dokumentu WKA. Kwota podana na korekcie nie podlega odliczeniom z faktury wystawionej za towar.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – osoba koordynująca: Pani Małgorzata Kluska – numer +48 94 374 95 94.
W celu rozwiązanie ewentualnych problemów, w najbliższych dniach prześlemy Państwu dokładną instrukcję zasad prawidłowego wypełniania listu przewozowego firmy Schenker.
Do tego czasu prosimy zwracać szczególną uwagę na wypełnienie tego dokumentu w przypadku zwrotu palet do naszej firmy.

SplitShire-7070